Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UMilki

 & 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu,  na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

Właścicielem Sklepu jest firma „U Milki” Ewa Musiał, Michałówek 9 b, 99-416 Nieborów NIP: 895-161-31-08, adres email: hotelumilki@gmail.com

& 2

Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia wysłania Zamówienia przez Sklep, o czym klient jest informowany mailowo. Ostateczne ceny produktów są widoczne po wybraniu odpowiedniego wariantu produktu.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomości o kolejnych etapach realizacji  zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że obsługa Sklepu zadzwoni do klienta ustalając szczegóły realizacji zamówienia.
 4. W przypadku niedokonania wpłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia automatycznie zlecenie zostaje anulowane.
 5. Czas realizacji zamówienia od momentu otrzymania wpłaty na rachunek bankowy jest ustalany indywidualnie z klientem, o czym jest informowany mailowo lub telefonicznie w dniu złożenia zamówienia.

& 3

Płatności

 1. Ceny wszystkich produktów podane są w PLN i są cenami brutto.
 2. Do zakupionego towaru każdorazowo dołączana jest faktura bez VAT. Podstawa prawna zwolnienia od podatku: Art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 • przelewem – wówczas Sklep przygotowuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
 1. Ceny za przesyłkę znajdują się w oddzielnej zakładce i należy ją dodać do ceny kupowanego produktu.

& 4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej – na terenie całej UE lub firmy kurierskiej – tylko na terenie Polski).
 2. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Wysyłany towar jest wolny od wad.

& 5

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu mailowo (hotelumilki@gmail.com)  lub telefonicznie ( +48 509370 866 ) opisując reklamowany towar wraz z opisem niezgodności podając numer telefonu kontaktowego. Klient otrzyma odpowiedź od Sklepu najszybciej, jak to będzie możliwe, ale nie później niż w ciągu 14 dni.
 2. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Jeżeli klient zostanie poproszony o odesłanie reklamowanego towaru adres wysyłkowy znajduje się w zakładce Kontakt

& 6

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie przepisów prawa, klient ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru do odstąpienia od umowy, o czym jest niniejszym informowany. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.  
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy prawach konsumenta tj. w zakresie m.in.:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. – dotyczy to w szczególności obroży, smyczy, szelek, adresówek i innych produktów wykonywanych przez Sklep na zamówienie.

   &

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

& 8

 

Własność intelektualna

 1. Klient przekazując (za pośrednictwem Facebooka, maila, itp.) Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu sklepu na portalach społecznościowych w celu promocji Sklepu i jego oferty.

& 9

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

& 10

 

 1. Ponieważ nie jesteśmy korporacją, tylko małą rodzinną firmą, do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Jeżeli z jakichkolwiek względów nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego regulaminu, napisz do nas – zawrzemy  z Tobą umowę na podstawie indywidualnych ustaleń.
 2. Jeżeli uważasz, że w jakikolwiek sposób łamiemy prawo lub przyjęte obyczaje, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli się zmienić.
 3. Dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, Unia Europejska uruchomiła platformę internetową („platformaODR”): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Dodaj komentarz